Vape Guide: Kan vaping med e-sigaretter hjelpe med røykeslutt? - SmokeLab

Kan e-sigaretter hjelpe med røykeslutt?

En e-sigarett er en håndholdt enhet som varmer opp e-smak (e-juice) for å gjenskape røykeopplevelsen. Les her for mer informasjon om e-sigaretter og hvordan det fungerer.

Vi i SmokeLab Norge selger e-sigaretter av flere typer som passer enhver bruker. Enten du er helt ny og ønsker noe enkelt eller om du er en vaping entusiast som ønsker det best kan du finne det du er ute etter her. 

Trykk her for å kjøpe e-sigarett (mod, pod eller engangsbruk sigarett)!

Hvilke studier har blitt gjort?

Studier viser at fordi e-sigaretter ikke brenner tobakk under bruk så vil de ikke utsette mennesker for de samme kjemikalier som kan forårsake sykdommer hos personer som røyker vanlige sigaretter (les mer her). Røyking med e-sigaretter blir som regel referert til som «vaping», og blir av mange brukt som hjelp til å slutte å røyke tradisjonelle sigaretter med tobakk. I dette innlegget fokuserer vi på tobakk sigaretter med nikotin når vi referer til «tradisjonelle sigaretter».

I et studie utført av Cohrane (les her) så de på studier som så nærmere på bruken av e-sigaretter som substitutt for tradisjonelle sigaretter og om det hjelper med røykeslutt. Her så de på studier hvor deltakere som ønsket å slutte å røyke ble tilfeldig plukket ut til ulike type behandling, da det gir mest pålitelige resultater. Cohrane fant 61 studier som sammenlignet bruken av e-sigaretter med:

  • Nikotin erstatninsbehandling (som for eksempel nikotin tyggis)
  • Meidisiner som hjelper med røykeslutt
  • Nikotinfri tyggis
  • Andre typer av nikotin e-sigaretter (mods, pods, nyere enheter)
  • Oppførselsterapi
  • Ingen hjelp

Hvilken resultater fant Cohrane i studiene?

Flere har større sannsynlighet for å slutte å røyke for 6 måneder eller mer når de brukte nikotin e-sigaretter fremfor nikotin erstatningsterapi, eller når de brukte nikotinfri e-sigaretter.

Det viste seg også at e-sigaretter med nikotin kunne hjelpe flere med røykeslutt sammenlignet med ingen hjelp, eller oppførselsterapi.

For hver 100 person som gikk på terapi med e-sigaretter (med nikotin), 9 til 14 personer viste seg å kanskje stoppe med røyking sammenlignet med bare 6 av 100 som brukte nikotin erstatningsbehandling, eller 7 av 100 som brukte nikotinfri e-sigaretter eller 4 av 100 som ikke fikk hjelp eller gikk på oppførselsterapi.

Dog viste det seg at noen av de som gikk på nikotin e-sigaretter terapi fikk milde symptomer som irritasjon i hals eller munn irritasjon, hodepine, hoste eller følelse av å være syk. Men, symptomene reduserte eller forsvant med tid og mer e-sigarett røyking.

Så, hjelper e-sigaretter med røykeslutt?

Hovedbudskapet her er at e-sigaretter med nikotin faktisk kan hjelpe enkelte med å slutte å røyke for 6 måneder eller mer, og kan fungere bedre enn andre metoder som nikotin erstatningsbehandling eller å brått stoppe med all nikotin. Med det sagt så er det aldri en fasit, og man trenger mer studie i dette feltet for å komme fram til et klarer svar.

E-sigarettRøykesluttVape guide