Vape Guide: Kan vaping med e-sigaretter hjelpe med røykeslutt? - SmokeLab

Vape Guide: Kan vaping med e-sigaretter hjelpe med røykeslutt?

Kan e-sigaretter hjelpe med røykeslutt? En e-sigarett er en håndholdt enhet som varmer opp e-smak (e-juice) for å gjenskape røykeopplevelsen. Les h...